Betik Tanımları

Betik Tanımları

Bu eklenti daha önceden tanımlanan betiklerinin listesini tutar. Yeni betik oluşturulur veya daha önceden oluşturulmuş betik silinir.

Betik Tanımları

Betik eklentisi, özel olarak yazılmış betik dosyalarının Ahenk makinelerde çalıştırılmasını sağlayan bir görev eklentisidir. Betik adı girilir. Ardından betiğin türü Python, Bash, Perl ve Ruby olmak üzere 4 betik çeşidinden biri seçilir. Oluşturulan betiklerden biri seçilir ve betik parametreleri (eğer var ise) belirtilerek görev çalıştırılır.

Betik Tanımları