Betik

Betik

Bu eklenti daha önceden tanımlanan betiklerinin listesini tutar. Yeni betik oluşturulur veya daha önceden oluşturulmuş betik silinir.

Betik

Betik eklentisi, özel olarak yazılmış betik dosyalarının Ahenk makinelerde çalıştırılmasını sağlayan bir görev eklentisidir. Betik adı girilir. Ardından betiğin türü Python, Bash, Perl ve Ruby olmak üzere 4 betik çeşidinden biri seçilir.

Betik

Oluşturulan betiklerden biri seçilir ve betik parametreleri (eğer var ise) belirtilerek görev çalıştırılır. Çalıştırılan betikler kaydet butonu ile Betik Listesine kaydedilebilir. Bu sayede kaydedilen betiklere Betik Listesinden kolay ve hızlı ulaşım sağlanır.