Genel Bilgi

Profiller

Bir eklentide gerçekleştirilebilecek yapılandırma ayarlarının bütününe Profil denir. Bir veya birden fazla profil bir araya gelerek politikayı oluşturur. Tek başına çalıştırılamaz. Bir politika üzerine eklendikten sonra kullanılabilir. Örneğin; Tarayıcı eklentisi için; Lider Arayüz üzerinden eklenti aracılığı ile anasayfa belirleme gibi yapılandırma ayarlarının belirlenip kaydedilmesi ile profil oluşturulabilir.

Profil