LDAP Ayarları

LDAP Ayarları

Bu kısımda LDAP sunucu bilgileri ve istemciler aktif dizin üzerinden domaine alınmış ise aktif dizin bilgileri gösterilmektedir.

Grup Üyeleri

Düzenle butonuna tıklanarak istenilen bilgiler değiştirilir ve Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayarak ayarlar kaydedilir.