Kullanıcı İşlemleri

Kullanıcı İşlemleri

Kullanıcı işlemleri, kullanıcı yönetiminin altında bulunur. Kullanıcı işlemlerinin ağaç yapısında seçilen kullanıcı ile ilgili bilgiler gözükmektedir. Bunun yanı sıra ağaçta seçilen klasörün altına kullanıcı eklenebilir veya yeni klasör oluşturulabilir.

Kullanıcı işlemlerinde seçilen kullanıcının kişisel bilgilerini, login geçmişini, grup listesini, parola politikasını, hangi yetki grubuna dahil olduğunu ve politika geçmişi ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmektedir.

kullani_islemleri

Seçilen kullanıcı ile ilgili silmek, düzenlemek, taşımak ve parola güncelleme olmak üzere 4 farklı iişlem yapılabilir.

düzenle

Seçilen kullanıcı için "Düzenle" butonuna tıklandığı zaman yeni pencere açılır. Açılan yeni pencereden kullanıcı bilgileri girildikten sonra "Güncelle" butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

taşı

Seçilen kullanıcı için "Taşı" butonuna tıklandığı zaman yeni pencere açılır. Açılan yeni pencereden kullanıcı bulunduğu konumdan seçilen dizinin altına "Kullanıcı Taşı" butonuna tıklanarak taşınır.

parola

Seçilen kullanıcı için "Parola" butonuna tıklandığı zaman yeni pencere açılır. Açılan yeni pencereden seçilen kullanıcı için parola girilir.

Parola en az 8 karakter olmalıdır. En az bir büyük harf, küçük harf, sayı ve karakter içermelidir.

sil

Seçilen kullanıcı için "Sil" butonuna tıklandığı zaman açılan pencereden kullanıcı kalıcı olarak LDAP tan silinir.