İstemci Kurulumu(Ahenk)

Liderahenk Repo Tanımlama

Ahenk paketi "repo.liderahenk.org" adresinde sunulmaktadır. Pardus bilgisayarlarda bu adres tanımlanarak ahenk paketi depodan yüklenebilmektedir. Bu deponun sisteminize tanımlanması için uçbirim(konsol)da;

sudo wget https://repo.liderahenk.org/liderahenk-archive-keyring.asc && sudo apt-key add liderahenk-archive-keyring.asc &&  rm liderahenk-archive-keyring.asc

komutları ile "liderahenk-archive-keyring.asc" key dosyası indirilerek sisteme yüklenmelidir. Ardından;

sudo printf  "deb [arch=amd64] https://repo.liderahenk.org/liderahenk stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

komutu ile depo adresi "/etc/apt/sources.list" dosyasına eklenir.

Ahenk Kurulum

Repo tanımlama işleminden sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır.

İlk önce ;

sudo apt update

komutu ile güncel paket listesini alınmalıdır.

sudo apt install ahenk

komutu ile güncel Ahenk versiyonu indirilir.

Ahenk Kayıt

Ahenk indirildikten sonra ;

sudo ahenk-register

komutu ile ahenk çalıştırılır.

Ahenkregister

Açılan pencereden Evet butonuna tıklanır ve kuruluma devam edilir.

Ahenkregister

Gerekli bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna tıklayarak kurulum başlatırlır.

Ahenkregister

Kurulum tamamlandıktan sonra açılan pencereden Tamam butonuna tıklayarak devam edilir.

Ahenkregister

Kurulum başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Tamam butonuna tıkladıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır. Bilgisayar domaine alınmıştır.