Arayüz Kullanıcı Ayarları

Arayüz Erişim Ayarları

Arayüz Kullanıcı Yönetimi

Liderahenk arayüz kullanıcı yetkilendirmesi bu sayfada yapılır. Bu sayfada kullanıcılara roller tanımlanarak menü yetkilendirmesi yapılır. Örneğin : Sadece istemci yönetimi menü yetkisi verilmek istenildiğinde "Konsol Yetkisi(Konsol Etişim Yetkisi) ve İstemci Yönetimi" rolleri tanımlanır.

Arayüz Erişim Ayarları

Arayüz Kullanıcıları ve Erişim Ayarları

Arayüz kullanım yetkisi verilen kullanıcıların LDAP ağacı üzerinde hangi düğümlerde yetkili olacağını belirleyen ayarları içerir. Örneğin : "adminGroups" kullanıcı grubunun sadece ou=Agents,dc=liderahenk,dc=org ve ou=Agent,ou=Groups,dc=liderahenk,dc=org düğümlerinde yetkilendirebilmek için yeni yetki grubu ekle butonundaki menülerden ilgili düğümler seçilir.

Arayüz Erişim Ayarları