Registiration Template

Kayıt Şablonları

Şablonda belirtilen metinle başlayan istemcilerin domaine sadece şablonda belirtilen gruba üye olan kullanıcılar tarafından alınmasını sağlayıp bu kullanıcıların şablonda verilen grup altında oluşturulmasını sağlar. Örneğin şablon adı 'pardus-01-', yetkili grup DN'i ya da kullanıcı DN'i 'ou=Teknik,ou=Ankara,ou=People,dc=liderahenk,dc=org' ve istemcilerin dahil edileceği grup ise 'ou=Yöneticiler,ou=Çankaya,ou=Ankara,ou=People,dc=liderahenk,dc=org' olsun. Bu kayıt şablonundan sonra istemci adı 'pardus-01-' ile başlayan tüm kullanıcılar sadece 'ou=Teknik,ou=Ankara,ou=People,dc=liderahenk,dc=org' grubunda yer alan yetkili kullanıcılar tarafından domaine alınabilir(yetkili gruba sadece bir kullanıcı DN'i de eklenebilir) ve domaine alınan istemciler 'ou=Yöneticiler,ou=Çankaya,ou=Ankara,ou=People,dc=liderahenk,dc=org' grubu altında oluşturulur.

Anlık Mesaj