Client Repository

İstemci Paket Depoları

Makinede çalışan bu görev, önceden tanımlanmış makine üzerinde bulunan depo adreslerini listelenir. Listelenen bu depolar arasında yükle, kaldır yapılabilir.

İstemci Paket Depoları