Package

Paket

İstemciler için çalışan bu görev, seçilen repodaki tüm paketleri kullanıcıya listeler. Kulanıcı buradan istenen durum bilgisini değiştirerek her bir paket için yükleme ve kaldırma işlemi yapabilmektedir. İstenen durum bilgisini değiştirmek için ilgili paket seçilip "Yükle" veya "Kaldır" seçeneklerinden biri seçilmelidir. Aynı anda birden çok paket işlemi yapılabilmektedir. Paket sorgulandığında kaldırıldığı görülebilir.

Paket_Kur_Veya_Kaldır