Ağı Yönet Eklentisi

Eklenti görev şeklinde çalışmaktadır. Herhangi bir Ahenk üzerine uygulandığında o Ahenk üzerindeki ağ ayarlarını okuyarak ekrana getirir.

Network

Ahenk üzerinde daha önce tanımlanmış olan dns konfigürasyonuna "DNS" sekmesinden erişilebilir.

Network

"Ekle" simgesine tıklanarak yeni bir dns tanımlanabilir. Bu ekranda belirlenen dns ip adresi tanımlandıktan sonra dns ayarının aktif-pasifliği belirlenebilir.

Network

"Çalıştır" simgesine tıklanarak yeni dns adresi Ahenk üzerine uygulanabilir.

Network

Ekran kapatılarak yeniden "Ağı Yönet" denilerek girilen dns adreslerinin Ahenk üzerinde bulunduğu kontrol edilebilir. Tanımlanan dns "Sil" simgesine tıklanarak kaldırılabilir.

Network

Ahenk üzerinde "/etc/hosts" adresinde daha önce tanımlı olan sunucu adresleri "Sunucular" ekranında görülebilir.

Network

"Ekle" simgesi ile yeni sunucu(ların) tanımlaması yapılabilir.

Network

Yine Ahenk üzerinde "/etc/hostname" altında tutulan makine adı "Genel" sekmesinden değiştirilebilir. Yeni sunucu adı girildikten sonra "Değiştir" simgesi ile yeni makine adı Ahenk üzerine uygulanır.

Network

Ekran kapatılarak yeniden "Ağı Yönet" denilerek girilen makine adının Ahenk üzerinde değiştiği kontrol edilebilir.

Network

"Ağ Ayaları" sekmesi ile Ahenk üzerine yeni bir ağ ayarı yapışlandırması yapılabilir.

Network

"Ekle" simgesine tıklandığında gelen ekranda "Tip" değeri ile ağın "STATIC","LOOPBACK" ve "DHCP" seçimi yapılır. Seçime göre alt değerlerin düzenleme seçeneği aktif-pasif olur.

Network

Bu ekrana gerekli değerler girilerek "Çalıştır" simgesine tıklanmalıdır.