Ahenk Kayıt

Ahenk paketi "repo.liderahenk.org" adresinde sunulmaktadır. Pardus bilgisayarlarda bu adres tanımlanarak ahenk paketi depodan yüklenebilmektedir. Bu deponun sisteminize tanımlanması için uçbirim(konsol)da;

sudo wget http://repo.liderahenk.org/liderahenk-archive-keyring.asc && sudo apt-key add liderahenk-archive-keyring.asc &&  rm liderahenk-archive-keyring.asc

komutları ile "liderahenk-archive-keyring.asc" key dosyası indirilerek sisteme yüklenmelidir. Ardından;

sudo printf  "deb [arch=amd64] http://repo.liderahenk.org/liderahenk stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

komutu ile depo adresi "/etc/apt/sources.list" dosyasına eklenir.

Not: Yukarıdaki adımı uçbirimde bir metin editörü(vi,nano,pico) yardımı ile ;

    deb [arch=amd64] http://repo.liderahenk.org/liderahenk stable main

satırını "/etc/apt/sources.list" dosyasına elinizle de tanımlayabilirsiniz.

Daha sonra;

sudo apt update

komutu ile güncel paket listesini alınmalıdır.

sudo apt install ahenk

komutu ile güncel ahenk paketi kurulumu yapıldıktan sonra yapılandırma dosyasından;

host = 
receiverjid = 
receiverresource = 
servicename =

alanları girilerek yapılandırma dosyası kaydedilerek çıkılır. Örneğin ahenk yapılandırma dosyası;

sudo nano /etc/ahenk/ahenk.conf

ile açılarak şu şekilde düzenlenirse;

[BASE]
logconfigurationfilepath = /etc/ahenk/log.conf
dbpath = /etc/ahenk/ahenk.db

[PLUGIN]
pluginfolderpath = /usr/share/ahenk/plugins/
mainmodulename = main

[CONNECTION]
uid = 
password = 
host =  192.168.56.1
port = 5222
use_tls = false
receiverjid = lider_sunucu
receiverresource = Smack
servicename = im.liderahenk.org
receivefileparam = /tmp/

[SESSION]
agreement_timeout = 30
registration_timeout = 30
get_policy_timeout = 30

[MACHINE]
type = default
agreement = 1

Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra;

sudo systemctl restart ahenk.service

komutu ahenk servisi tekrar başlatılarak, ahenk'in kayıt olması sağlanır.

LiderAhenk Deposundan Eklenti Kurulumu

Uçbirimde;

apt search ahenk-

yazıldığında yüklenebilir eklentiler listelenir. Örnek sorgulama sonucu;

Sıralama... Bitti
Tam Metin Arama... Bitti
ahenk/stable 1.0.0-7.1 all [şundan yükseltilebilir: 1.0.0-7]
  The client side of the Lider Ahenk Project

ahenk-antivirus/stable 1.1 amd64
  Lider Ahenk ahenk-antivirus plugin

ahenk-backup/stable 1.1 amd64
  Lider Ahenk backup plugin

ahenk-browser/stable,now 1.1 amd64 [kurulu,otomatik-kaldırılabilir]
  Lider Ahenk browser plugin
şeklinde paketler listelenir.

sudo apt install ahenk-<paket_adi>

komutu ile paket ad(lar)ını birer boşluk ile yazarak eklentileri yükleyebilirsiniz. Örneğin:

sudo apt install ahenk-resource-usage ahenk-manage-root

şeklinde Kaynak Kullanım ve Root Parolası Yönetimi paketlerini yazarak kurulum yapabilirsiniz.

Ahenk kurulumunda; * Betik * Uygulama(Paket) Yönetimi * Servis Yönetimi * Uzak Masaüstü * Ulak * Ağ Yönetimi * Kaynak Kullanımı * Oturum Yönetimi * Root Parolası Yönetimi * Yerel Kullanıcı * OpenLDAP İstemci Ayarları * Usb * Kullanıcı Ayrıcalıkları * Sudoers * Örün Tarayıcı

eklentileri kurulu olarak gelir. Diğer paketleri yukarıda anlatılan şekilde kurabilirsiniz.